Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: (89) 526-45-56

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp1olsztyn.edupage.org/