Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Niepodległości 18, 10-275 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 527 77 27

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp10.olsztyn.pl/