Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie mieści się przy ulicy Kętrzyńskiego 10. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 533 50 45

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.sp15.olsztyn.usr.pl/