Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 527 25 16

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp2olsztyn.pl/