Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 25 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 5426706