Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 5235164

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp29.olsztyn.pl/