Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 542 64 29

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp6.olsztyn.pl/