Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie mieści się pod adresem: Aleja Przyjaciół 42, 10-148 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 527 64 39

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp7.olsztyn.pl/