Urząd Celny w Krakowie

urzad_celny

Urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Urząd celny w Krakowie znajduje się pod adresem: ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków.

Numer faksu: (12) 41 38 566

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.krakow.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-krakowie