Urząd Celny w Olsztynie

urzad_celny

Urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Urząd celny w Olsztynie znajduje się pod adresem: ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn.

Numer faksu: 89 538-74-59

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.olsztyn.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-olsztynie