Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

wbp_olsztyn

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie mieści się przy ulicy 1 Maja 5 w Olsztynie. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15 – 15:15. Terenem działania jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawowymi zadaniami biblioteki są: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych, tworzenie bazy danych, współdziałanie z bibliotekami lokalnymi i krajowymi, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami z województwa.

Numer faksu: 89 524 90 31

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/indexa.html

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.