Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

znaczek+gdynia_krzywe_forall_CMYK

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) – organ samorządu Gdyni zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. ZKM utworzony został uchwałą Rady Miasta 28 sierpnia 1992 roku, w wyniku której spod kompetencji Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (MZK) wyłączono badanie rynku usług komunikacyjnych, opracowywanie rozkładów jazdy, układanie planów taryfowych. ZKM rozpoczęło sprawowanie kontroli nad usługami świadczonymi przez MZK.

nr faksu 58-623-30-22

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.zkmgdynia.pl/?lang=pl

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.