Allianz Polska SA

allianz_logo

Allianz SE – niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe notowane na giełdzie we Frankfurcie nad Menem, wchodzące w skład indeksu DAX. Allianz działa w 70 krajach na całym świecie i obsługuje 78 mln klientów, świadcząc im usługi z zakresu ubezpieczeń majatkowych, życiowych oraz zarządzania aktywami. W niektórych krajach spółka prowadzi także działalność bankową. Od 1997 roku istnieje również polski oddział firmy, tj. Allianz Polska, w ramach którego funkcjonują towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i życiowych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz fundusz emerytalny.

numer faksu (22) 201 66 01

Dane kontaktowe do Allianz można znaleźć na stronie https://www.allianz.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.