Komornik sądowy Olsztyn

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego.

nr faksu 089 721 12 78, 89 511 94 87, 89 527-26-62

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=115