Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

logo-mpit

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii powstało 9 stycznia 2018 roku. Powstało w miejsce zlikwidowanego Ministerstwa Cyfryzacji. Obowiązki ministra objęła Jadwiga Emilewicz, która do tej pory była sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
numer faksu: faks 22 262 91 30

Departament Budżetu Gospodarki
numer faksu: 22 262 99 11

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
numer faksu: 22 262 91 33

Departament Gospodarki Elektronicznej
numer faksu: 22 262 91 35

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
numer faksu: 22 262 91 36

Departament Innowacji
numer faksu: 22 262 89 21

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
numer faksu: 22 262 91 32

Departament Komunikacji
numer faksu: sekretariatDK.MPiT@mpit.gov.pl

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(realizuje m.in. wszystkie zadania byłego Departamentu Handlu i Usług)
numer faksu: 22 262 91 37

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
numer faksu: 22 262 91 40

Departament Prawny
numer faksu: 22 262 99 10

Departament Rozwoju Inwestycji
numer faksu: 22 273 89 11

Departament Spraw Europejskich
numer faksu: 22 693 40 29

Departament Zobowiązań i Analiz
numer faksu: 22 262 91 41

Biuro Administracyjne
numer faksu: 22 693 40 90

Biuro Dyrektora Generalnego
numer faksu: 22 262 99 13

Departament Kontroli
numer faksu: 22 693 41 00

Biuro Ministra
numer faksu: 22 262 99 12

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
numer faksu: (brak)

Departament Analiz Gospodarczych
numer faksu: (brak)

Gabinet Polityczny Ministra
numer faksu: (brak)