Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

nationalenederlanden-logo655

Nationale-Nederlanden jest to jedna z największych grup ubezpieczeniowych działających na terenie Holandii. Firma powstała pod koniec roku 1962 z połączenia Assurantie Maatschappij tegen Brandschade De Nederlanden van 1845 (firma specjalizująca się w ubezpieczaniach od skutków pożarów) oraz Nationale Levensverzekerings Bank (banku ubezpieczeń na życie). Firma działała spójnie aż do nadejścia kryzysu na rynku ubezpieczeń pod koniec lat 80. XX wieku. W 1991 roku Nationale-Nederlanden połączyło się z Postbank, aby razem stworzyć ING Group. Wówczas do swojego wachlarza usług firma dodała możliwość wzięcia kredytów hipotecznych.

Numer faksu: (41) 364-21-05

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.nn.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.