Nordea Bank

nordea

Nordea Bank – nordycka grupa bankowa działająca na terenie Europy Północnej mająca swoją siedzibę w Sztokholmie. Bank powstał wskutek połączenia się fińskiego banku Merita Bank, szwedzkiego Nordbanken, duńskiego Unibanku oraz norweskiego Christiania Bank. Połączenia wszystkich banków rozpoczęły się w 1997 roku, a plan połączeniowy zakończył się na początku 2000 roku. Oprócz swoich siedzib w krajach nordyckich, Nordea posiada siedziby w krajach bałtyckich oraz w Polsce.

nr faxu (59) 848-25-81

Dane kontaktowe do Nordea można znaleźć na stronie http://www.nordea.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.