PKP Cargo SA

pkp cargo

PKP Cargo oferuje kompleksowe usługi kolejowego transportu towarów. Ponadto Grupa oferuje usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe. Ponadto realizuje proces utrzymania i napraw użytkowanego taboru.

Numer faksu: +48 22 4742953

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.pkp-cargo.pl

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.