Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

prokuratura-apelacyjna

Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

numer faksu:(0-61) 885 29 02

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : http://www.poznan.pa.gov.pl/