Szkoła Policealna Cosinus w Olsztynie

Szkoła Policealna Cosinus w Olsztynie mieści się pod adresem: Pl. Jedności Słowiańskiej 1, 10-900 Olsztyn.

Numer faksu: 89 541 50 11

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.cosinus.pl/olsztyn/kontakt/