Urząd Celny w Kielcach

urzad_celny

Urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Urząd celny w Kielcach znajduje się pod adresem: 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 264 D.

numer faksu: (41) 348-99-50

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.kielce.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-kielcach