Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

liceum

I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Gietkowska 12, 10-170 Olsztyn.

Numer faksu: 89 526 09 34

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zsms.olsztyn.pl/