Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej mieści się pod adresem: ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska.

Numer faksu: 71 317 51 17

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/