Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu

konsumenci

Zadaniem Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Numer faksu: 77 54 11 444

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.bip.um.opole.pl/?id=2657