Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Sąd Rejonowy w Biłgoraju jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Biłgoraju mieści się pod adresem: ul. T. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.

Numer faksu: 84 685 08 08

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.bilgoraj.sr.gov.pl/