Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 523-87-31