Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Stramkowskiej 13, 10-689 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 541- 42 – 86

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.sp33.olsztyn.pl/kontakt/