TUiR Warta

warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” (TUiR Warta SA) – towarzystwo ubezpieczeniowe, które działa na polskim rynku od roku 1920. Formą organizacją towarzystwa była spółdzielnia. Do TUiR „Warta” należy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” (TUnŻ Warta SA). W roku 2012 TUiR Warta SA nowymi udziałowcami spółki stały się: niemiecka grupa Talanx oraz japońska firma Meiji Yasuda. Firmy przejęły towarzystwo za 770 mln euro. Dnia 28 grudnia 2012 r. TUiR „WARTA” SA połączyła się z HDI Asekuracja TU SA. W ten sposób powstało drugie pod względem wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

numer faksu: 12 254 64 95

Dane kontaktowe do Warty można znaleźć na stronie http://www.warta.pl/;jsessionid=E42A47DC1D1C63F92DF71F7999FA4698.wow2

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.