Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ministerstwo-transportu1

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – dawny urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu – gospodarka morska oraz działu – transport, istniejące w latach 2011-2013. Ministerstwo zostało utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011, w drodze przekształcenia znoszonego Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo zostało zniesione w dniu 27 listopada 2013, kiedy z jego przekształcenia powstało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

nr faksu: (0-22) 630-18-18, (0-22) 630-11-16

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : http://bip.transport.gov.pl/