Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków mieści się pod adresem: ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław.

Numer faksu: 71 74-96-316

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/