Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Puszkina 11. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 526 16 90

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.sp13olsztyn.pl/