Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 527 15 65

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.sp18.olsztyn.pl/