Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie

szkoła_podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Kołobrzeska 13M, 10-445 Olsztyn. Czas nauki we wszystkich szkołach podstawowych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata dziecko przechodzi etap edukacji wczesnoszkolnej, zaś w kolejnych trzech latach zajęcia podzielone są na poszczególne przedmioty.

Numer faksu: 89 533 12 70

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://sp3.olsztyn.pl/